باشگاه توسعه کسب و کار

ظوابط قانونی و ثبت شرکت تعاونی مسکن


ظوابط قانونی و ثبت شرکت تعاونی مسکن

شرکت تعاونی ، شرکتی است که برای مدت نامحدود به منظور رفع احتیاجات مشترک شرکا و بهبود وضع مادی و اجتماعی آنان تشکیل می شود. در این خصوص باید توجه داشت که : – شخصیت حقوقی شرکت تعاونی با ثبت آن شکل می گیرد . – در شرکت تعاونی، هدف شرکای شرکت از تاسیس آن، مشارکت برای تحصیل کالا و خدمات با قیمتی ارزان تر و حذف واسطه ها بین تولیدکننده و مصرف کننده است ؛ به عبارت دیگر، اشخاص از تاسیس شرکت تعاونی، به دنبال کسب نفع و سودآوری برای اعضاء نیستند ؛ بلکه به دنبال همکاری و تعاون در جهت کاهش هزینه ها و جلوگیری از مضرات احتمالی اند. موضوع شرکت تعاونی ممکن است یک یا چند منظوره باشد و بر همین اساس، می توان شرکت تعاونی را به انواع ذیل تقسیم نمود : الف- شرکت تعاونی تولید محصولات صنعتی و کشاورزی ب- شرکت تعاونی مصرف ج- شرکت تعاونی ساختمان مسکن د- شرکت تعاونی بیمه محصولات و حیوانات ه- شرکت تعاونی نمایندگی کارخانجات و موسسات تولیدی همان طور که ملاحظه می شود، موضوع شرکت های تعاونی ممکن است اقدام به عملیات ساختمانی و ایجاد مسکن باشد که بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی ، این موضوع فعالیت بسیار فعال بوده است. اعضا شرکت تعاونی مسکن ، ممکن است اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند. حداقل تعداد اعضا هفت نفر است. هم اشخاص حقیقی و هم اشخاص حقوقی می توانند عضو تعاونی باشند به شرط آنکه ایرانی باشند، محجور نباشند، منع قانونی نداشته باشند و در تعاونی مشابه عضو نباشند. دارا بودن مدرک تحصیلی برای ثبت و تاسیس شرکت تعاونی مسکن در حوزه های عمران و شهرسازی و یا مدیریت شهری الزامی نیست اما بهتر است حداقل یک نفر از اعضا فارغ التحصیل از دانشگاه در رشته های تحصیلی مرتبط باشد. سایر موسسین همین که در این زمینه تجربه و صلاحیت خود را به اثبات برسانند کفایت می کند. شرکت های تعاونی مسکن دارای ارکانی از قبیل مجمع عمومی، هیئت مدیره و بازرسین می باشند. در این شرکت مانند شرکت سهامی، سرمایه شرکت به قطعات مساوی به نام سهم تقسیم می شود که هر شریک ، صرف نظر از میزان آورده اش ، فقط دارای یک رای است.

نظرات کاربران

۱۳۹۸/۱۱/۱۲

rf