باشگاه توسعه کسب و کار

چه زمانی می توانیم از کمپین های تبلیغاتی استفاده کنیم؟


چه زمانی می توانیم از کمپین های تبلیغاتی استفاده کنیم؟

بهترین حالت استفاده از کمپین های تبلیغاتی زمانی است که لندینگ های مناسب به محصولا یا خدمات شما در زیر ساخت های آنلاین مانند سایت و شبکه های اجتماعی قابل دسترسی باشد.

نظرات کاربران